5. nedjelja kroz godinu

  • Vjeronauk za prvopričesnike je po rasporedu, kao i za krizmanike! Ostali će započeti župski vjeronauk od ponedjeljka 25.2.
  • Tečaj priprave za brak je od 11. do 15. veljače 2019. u 19 h
  • U bolničkoj kapelici je u ponedjeljak, na blagdan Gospe Lurdske, Sv. Misa u 14 h
  • BOLESNIČKO POMAZANJE – dovedite stare i bolesne na misu u 9h (Ponedjeljak)