Župna vijeća

Župa Bezgrešnog začeća
Blažene Djevice Marije,
Nova Gradiška

U župi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, Nova Gradiška u skladu s odredbama i statutima Požeške biskupije djeluju župno pastoralno i ekonomsko vijeće. Trenutno je u župnom pastoralnom vijeću aktivno devet vijećnika/ca, koji pomažu župniku planiranju i izvršavanju pastoralnih aktivnosti i projekata. Dok ekonomsko vijeće, broji tri člana koji zajedno sa župnikom vode računa o upravljanju crkvenim dobrima.

 

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE

 • Ime Prezime
 • Ime Prezime
 • Ime Prezime